Los Naranjos och Best of Golf & Fashion fortsätter sitt samarbete.

Efter att ha träffat en överenskommelse om förnyelse och delat visionen för framtiden ser klubben gärna att Mats och Gabriella Lindström kommer att fortsätta ledningen av Pro Shop.

Nyheter för nästa år är att klubben tar över driften av Driving Range och Academy från den 1 januari 2018. Förutom att fortsätta med de tjänster som redan erbjuds kommer Akademien att utveckla nya produkter för hela familjen, såsom: Junior Academy, Sommarläger och grupplektioner för damer.

”Vi är mycket glada över den goda kommunikation vi har haft med Mats de senaste månaderna angående förnyelseavtalet för Pro Shop och glada över det nya Academy-konceptet vi kommer att ha nästa år. Mats erfarenhet har varit till stor hjälp för att bestämma riktningen för Pro Shop och Academy. Att komma till drivingrangen på Los Naranjos kommer att vara en differentierad upplevelse som vi hoppas att medlemmar och besökare välkomnar”, säger Julian Romaguera, klubbens generaldirektör.

Los Naranjos kommer att påbörja renoveringsarbetet av driving range från den 16 augusti 2017 och kommer att avslutas ungefär i slutet av september. Under denna tid kommer driving range förbli öppen men det kan finnas vissa begränsningar i avståndet för träffar för att garantera arbetarnas säkerhet.

Det första steget i renoveringen är byggandet av 8 konstgjorda gröna mål, liknande de som visas på bilderna nedan och av dräneringssystemet för en korrekt riktning av vattenflödet.

Dessa artificiella gräsgreener och bunkrar kommer att göras av företaget Best Garden S.L och kommer att kräva mindre underhåll än en normal green samtidigt som den bibehåller en optimal bildkvalitet året runt. Varje green kommer också att ha 2-4 olika pin-positioner för att erbjuda en ny träningsutmaning varje vecka.

Dessa investeringar kommer också att göra det möjligt för klubben att anordna olika evenemang för kompetensutmaning till glädje för medlemmar och gäster.

Det andra steget är att installera två tee-liners, en på baksidan av medlemsområdet och en annan framför besökarområdet. Användningen av dessa tee-liners kommer att stödja underhållet av de olika naturgräsplattformarna samtidigt som de erbjuder ett kvalitetsövningsområde för medlemmar och gäster.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *